Categories

Lambang PKPMI dan Lagu PKPMI

Lambang PKPMI dan Lagu PKPMI
  Lambang PKPMI: Terdiri dari bulan, bintang, roda, bendera merah putih, topi dan ijazah seperti contoh. Setiap unsur memberi makna sebagai berikut: 1. Bulan bintang (pecah 14) berwarna kuning = Lambang Malaysia iaitu:- 2. Bulan = Lambang Islam sebagai agama resmi negara. 3. Bintang = Perpaduan 13 buah negeri dan wilayah perseketuan dib [...]

Universitas Islam Negeri Sultan Syari...

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau (UIN SUSKA) Riau, merupakan pegembangan atau peningkatan status institut Agama Islam Sulthan Syarif Qasim (IAIN SUSQA) Pekanbaru. IAIN SUSQA Pekanbaru didirikan pada tanggal 19 September 1970 bedasarkan surat keputusan Menteri Agama RI NO. 194 Tahun 1970. Pada awalnya, terdirinya IAIN SUSQA [...]

AHLI MAJLIS TERTINGGI DAN EXCO PKPMI-...

AHLI MAJLIS TERTINGGI DAN EXCO PKPMI-CPB 2013/2014
WASIAT IMAM GHAZALI: “HIDUPLAH ENGKAU SESUKA HATIMU KERANA ENGKAU PASTI AKAN MATI DAN CINTAILAH APA SAHAJA YANG ENGKAU KEHENDAKI KERANA ENGKAU PASTI AKAN BERPISAH DENGANNYA DAN BUATLAH APA SAHAJA YANG ENGKAU KHNDKI KERANA ENGKAU AKAN DIBALAS MENGIKUT AMAL PERBUATANMU” AHLI MAJLIS TERTINGGI DAN EXCO PKPMI-CPB 2013/2014 AHLI MAJLIS [...]

Sejarah penubuhan PKPMI-CPB

Sejarah penubuhan PKPMI-CPB
Penubuhan Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia, Cawangan Pekanbaru (PKPMI-CPB) yang pada awalnya diberi nama Gabungan Pelajar- pelajar Malaysia di Indonesia (GPPMI-CPB), telah ditubuhkan pada 17 Oktober 1990. Penubuhan GPPMI-CPB bermula daripada hasil cetusan pelajar- pelajar Malaysia yang berada di Pekanbaru yang ketika itu me [...]